Проучване на НЦОЗА отличено от ЕПА

11.04.2019

На 6-9 април 2019 г. във Варшава се проведе 27-ият конгрес на Европейската психиатрична асоциация (ЕПА) под мотото „Психиатрията в преход – към нови модели, цели и предизвикателства“.

Събитието обедини 4300 участници от 102 страни. България беше представена от 20 участници, сред които д-р Владимир Наков от отдел „Психично здраве” на НЦОЗА. Неговият е-постер "Национална обучителна програма за общопрактикуващи лекари за намаляване на самоубийствата в България - нерандомизирано контролирано проучване", разработен с участието на партньори от Норвегия и Австралия, беше отличен като един от десетте най-добри сред представените повече от 1300 постера. Критериите за оценка бяха научно качество, точност и прецизност на методологията, оригиналност, иновативност, дизайн.

Линк към е-постер:

https://ncpha.government.bg/images/___NCPHA/__News/20190409_VNakov_Poster_EPA_2019_Final.pdf