Актуално

Онлайн платформа за събиране на данни за суицидни действия. Презентация.
30.03.2017
Проект „Подобрени услуги за психично здраве” отчете резултатите си
23.03.2017
Пресконференция на НЦОЗА по проект „Подобрени услуги за психично здраве”
20.12.2016
Експерти от НЦОЗА участват в международна конференция за промоцията на психичното здраве
20.10.2016
Отбелязваме 10 октомври – Световния ден на психичното здраве
10.10.2016
Обучение на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ"
01.12.2015