Актуално

Разработване на програми за обучение и провеждане на обучения за експерти от РЗИ за суицидопревенция в училищата. Презентация.
30.03.2017
Ранно откриване и интервенции при тревожни разстройства и депресия в първичната здравна мрежа. Презентация.
30.03.2017
Онлайн платформа за събиране на данни за суицидни действия. Презентация.
30.03.2017
Проект „Подобрени услуги за психично здраве” отчете резултатите си
23.03.2017
Пресконференция на НЦОЗА по проект „Подобрени услуги за психично здраве”
20.12.2016
Експерти от НЦОЗА участват в международна конференция за промоцията на психичното здраве
20.10.2016