Актуално

Заключителна конференция на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“
03.07.2017
Научна конференция с международно участие по психиатрия и клинична психология „Гневът”
24.04.2017
Само един от двайсет страдащи от депресия получава специализирана психиатрична помощ в България
11.04.2017
Пресконференция на НЦОЗА и СЗО – България
10.04.2017
Публична кампания за повишаване осведомеността по проблемите на психичното здраве и суицидното поведение. Презентация.
30.03.2017
Епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България – ЕПИБУЛ 2. Презентация.
30.03.2017