Актуално

Форум обсъди превенцията на употребата на наркотични вещества
07.10.2020
Обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди
23.12.2019
В България липсва мобилна психичноздравна грижа
31.10.2019
Проучване на НЦОЗА отличено от ЕПА
11.04.2019
Докладът на ЕПА постигна широк обществен отзвук
16.12.2018
НЦОЗА организира обучения за ранно откриване и превенция на психичноздравни проблеми
19.11.2018